ACR เป็นผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบสร้างห้องเย็น

ผู้ผลิตและติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป ติดตั้งห้องแช่เย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าหรือพักสินค้า ห้องเก็บสินค้าแช่แข็ง ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน ห้องช็อคอาหารแช่แข็ง แบรนด์ THE COOLEST ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง +18°C ด้วยเทคโนโลยี่ใหม่และการผลิตเครื่องทำความเย็นที่มีคุณภาพสูง มีความสะอาดรองรับมาตรฐานสากล GMP และ HACCP แผ่นฉนวนป้องกันไฟ-ไม่ลามไฟมีความปลอดภัย บริการบำรุงรักษาฟรี 1ปี โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

Cold Room

Cold Room

Cold Storage

Cold Storage

ห้องเย็นCOOLEST

ห้องเย็นCOOLEST

ACR เป็นผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบสร้างห้องเย็น

 

รับออกแบบ-ติดตั้งห้องเย็นที่ได้มาตรฐาน ทั้งห้องแช่เย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าหรือพักสินค้า ห้องเก็บสินค้าแช่แข็ง ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน ห้องช็อคอาหารแช่แข็ง รองรับความต้องการของ อุตสาหกรรมอาหาร แช่เย็นดอกไม้ 

Cold storage 1500 SQM for food supply
ติดตั้งห้องแช่เย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าหรือพักสินค้า

ACR เป็นผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบสร้างห้องเย็น

ออกแบบสร้างห้องแช่แข็งลมเย็นจัด ลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม (Air Blast Freezer Room) อุณหภูมิ -2°C ถึง -40°C

ออกแบบสร้างห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room) อุณหภูมิ -5°C ถึง 10°C

ออกแบบสร้างห้องแช่เย็น (Chilled Room) อุณหภูมิ -3°C ถึง -7°C

ทำไมต้องใช้บริการแบบครบวงจรจาก แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี

  • ACR มีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาฟรี แนะนำการเลือกประเภทและขนาดของห้องเย็น-ห้องแช่แข็งได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะงานและงบประมาณ ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย
  • ACR มีประสบการณ์ตรง 30ปี และพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในด้านอุตสาหกรรมห้องเย็น-เครื่องทำความเย็น ติดตั้งระบบ Network แจ้งเตือน Smart cold room ดูสถานะการทำงานและควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็นผ่านสมาร์ทโฟน

 

ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งห้องเย็น

สาระความรู้เกี่ยวกับการแช่แข็งอาหารเพื่อประโยนช์ทางโภชนาการ

ปัจจุบันอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen food) และอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น (Chilled food) เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และคนเมืองที่มีข้อจำกัดทั้งทางด้านเวลาและสถานที่ประกอบอาหาร รวมถึงความต้องการด้านความสะดวกสบายและอาหารประเภทนี้ยังคงคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่อีกด้วย

อายุการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสินค้าที่นำมาจัดเก็บในห้องเย็นอุณหภูมิ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องเย็น
ทำไมต้องใช้ห้องเย็น เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ช่วยยืดอายุคุณภาพสินค้ายาวนานมากขึ้น อาหารสด เก็บระยะสั้น จัดเก็บใน Chiller Room เช่น ที่ 0 °ซ สินค้าแช่แข็ง เก็บระยะยาว จัดเก็บใน Freezer Room เช่น ที่ -25 °ซ

อาหารแช่แข็งยังคงคุณค่าทางอาหารได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแช่แข็ง ที่ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ผ่านขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานทุกกระบวนการ มีการจัดเก็บภายใต้อุณหภูมิ ที่กำหนด คือ อุณหภูมิ -18 C หรือต่ำกว่ารวมถึงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงกว้างในระหว่างการเก็บรักษาและส่งไปยังร้านจำหน่ายก็ถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะแก่การบริโภคได้ ดังนั้น การรับประทานอาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพจึงไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค

สวนผลไม้หลายท่านประสบปัญหาเรื่องการเก็บรักษาและยืดอายุความสดเหมือนเพิ่งเก็บจากต้นให้ได้นานยิ่งขึ้น
ผลไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ หรือมะม่วง ฯลฯ หากเก็บรักษาโดยผ่านกระบวนการแช่แข็งแบบสดๆ ทั้งลูก จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานมากขึ้น ช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือขาดตลาด ด้วยเทคโนโลยี “การแช่เยือกแข็งอาหาร” (Food Freezing) 

ลูกค้าที่ไว้วางใจให้ ACR ติดตั้งวางระบบห้องเย็น

ACR รับสร้างห้องเย็น - ราคาพิเศษจากโรงงาน